Sökformulär

Hur ska EU bli världsledande på internet?

Tidigare har jag skrivit lite om teknologiöverföring och patent, samt senast om hur det ligger till med upphovsrättsstriden och bredbandstillgång i Spanien. Det här knyter an till ett av EU:s mer ambitiösa projekt inför den kommande femårsperioden. Svenska dagbladet berättar om att EU vill bli världsledande på internet!

Så har EU förutsättningarna?

I EU ligger några av de länder som har bäst bredbands- och uppkopplingstäthet i världen, Sverige inräknat. EU har också haft turen att vara en region där mjukvarupatent inte slagit igenom, och har därför en stor variation av små och medelstora mjukvaruutvecklande företag. Många av EU:s 498 miljoner invånare har tillgång till datorer, antingen direkt eller indirekt, via internet-caféer. Mobiltelefonmarknaden expanderar också relativt snabbt, särskilt de senare modellerna som ju inkluderar - internettillgång!

Som IT-region räknat kan man väl alltså konstatera att det finns förutsättningar, och att EU:s målsättningar på intet sätt är ouppnåeliga, men det finns problem.

Ett påtagligt problem är att man samtidigt som man satsa på infrastrukturen och möjligheterna för företag, vill begränsa internets egentliga invånare, medborgarna, från att använda internet fullt ut. Man ser internet som någon form av laglös zon där användarna löper amok och blir en samhällsfara.

Ett annat påtagligt problem är att man ser internet som en fragmentarisk plats, inte olikt ett köpcenters olika produkter, där man i bästa fall kan hoppas att de olika beståndsdelarna inte konkurrerar med varandra på ett otillbörligt sätt.

Ett tredje påtagligt problem är att EPO försöker införa mjukvarupatent bakvägen. Eller bakvägen och bakvägen. Lagtolkarna på EPO försöker tolka en lagtext som uppenbarligen inte tar tillräckligt tydligt juridiskt avstånd från mjukvarupatent. Vid sådana oklarheter kunde man ju annars tänka sig att lagstiftaren kunde få gå in och klargöra vad man egentligen menat. När mjukvarupatenten med detta juridiska rävspel möjliggörs kommer EU:s IT-satsningar stöta på ännu ett problem.

Slutligen, det fjärde problemet, är att många invånare i Europa ännu inte har tillgång till varken ny teknologi eller internetuppkopplingar. Många av Europas invånare lever bara en månadslön bort från att bli vräkta. Många på svältens rand. Här skulle en rejäl satsning på infrastruktur och framför allt mobilnät kunna vara på sin plats. För tillgång till internet för samhällets ekonomiskt svaga kan man med fördel hämta inspiration från - Nigeria och Tanzania!

Så vad behöver Piratpartiet göra nästa mandatperiod i Europaparlamentet för att EU ska kunna uppnå sitt mål?

Ett första steg är att ta en aktiv och högljudd roll i förlikningsprocessen kring Telekompaketet i höst. Ett andra att verka för att det införs en tydlig och klar EU-lagstiftning mot mjukvarupatent. Ett tredje är att se till att medlemsstaterna får fortsatta bidrag för infrastruktursatsningar inom IT. EU behöver också vara på fortsatt vakt mot företag näraliggande monopolställning, typ Microsoft. Och något mer som vore bra: om alla EU:s videofiler, ljudfiler och dokument publicerades under öppna format!

---

Missa förresten inte min kampanjsida: www.ameliatillbryssel.se!

2 kommentarer

Detta är vad jag skulle vilja höra innan omröstningen av Telekompaketet i parlamentsalen:

Dear delegates and your honor.
We have gathered here for today, to vote in a really important matter. This might not be as big as the question from Shakespeare, To live, or not to live, BUT it might be as important as the question whether German should've been united as one nation or not. Half of the German people didn't have the right to say or do as they wanted. It could be bugged everywhere, and you could get your permission to do things taken away because someone thought that you had done something that wasn't OK. Should we all move back to that time? Should we take away something important as the Internet because he MIGHT have downloaded something illegal. Shouldn't he be able to pay his bills because he MAYBE did download something a while ago? And IF you actually think that, should that be the ISP's work? Should the ISP shut off certain things for their customers because they might have acted wrong? If anyone should do it, then it should be the police, and the police got their hands full enough to not care about illegal copies! What we should vote about is diseases, how to handle the finance crisis and put our full attention to the environmental problems!

Bra att du tar upp det här med mjukvarupatent. När nu regeringen prioriterar EU-patent till hösten då kommer det finnas många som ser det som sin chans att kuppa igenom stöd för mjukvarupatent - troligen som sist via så snåriga skrivningar att EU-parlamentarikerna knappt förstår vad de röstar om (det fanns tex. moderater som var emot mjukvarupatent som ändå röstade för utan att riktigt förstå spelet). Nyligen godkände brittiska patentverket ett mjukvarupatent och det är inte utan att man undrar hur det ska gå att införa EU-patent utan illegitima patent legaliseras eller illegaliseras. Man kan alltså lita på att det kommer vara stora värden på spel och kommer lobbas hårt.

Egentligen är ju reglerna rätt tydliga. Europeiska patentkonventionen säger att matematiska metoder och program för datorer inte är patenterbara. Det går liksom inte att misstolka - om man har en stark vilja att misstolka förstås.

Centern är vad jag vet det enda allianspartiet som har en någorlunda tydlig ställning i mjukvarupatentfrågan (de är emot), så det är frågan vad som kommer att hända. Jag hoppas att piratpartiet kommer att gå litet varsamt fram i frågan så att det inte uppstår onödig polarisering eller att motståndet inte upplevs som "extremt" av de traditionella partierna. Egentligen finns det ju nästan ingen förrutom vissa storföretag, advokater och liknande som lever på patentprövning och patenttvister samt patenttroll som vill ha mjukvarupatent. Det är viktigt att politikerna förstår det.

Lägg till ny kommentar