Sökformulär

KOMPASS – PoliticalTalks: Varför Europa Behöver 'Piratpartiet'!

​CC BY-NC ND TIMECODEX JÜRGEN ASBECK

 

Några av Piratpartiets huvudfrågor berördes av flera utländska regeringsorganisationers agerande. Befolkningen i europeiskamedlemstater angreps. Uppgifter ur NSAs ”PRISM” så väl som det brittiska ”Tempora” programmet har nyligen blivit läckta av före detta agenten Edward Snowden som ansåg att personliga rättigheter tillhörandes personer levandes utanför USAs gränser hade blivit attackerade. Till och med Europaparlamentet har ”buggats” av amerikanska agenter.

INTERVJU MED AMELIA ANDERSDOTTER OCH CHRISTIAN ENGSTRÖM

KOMPASS:

Amelia, vad anser du som medlem av Europaparlamentet vara ett adekvat svar till röstare frågandes:

Vad kan Europa göra för att förhindra att utländska agenturer utför okontrollerad övervakning av europeiska medlemsländer?

 

AMELIA ANDERSDOTTER:

Den mest utmärkande frågan kommer vara uppgiftsskyddsförordningen, men även hur vi ser på Europa som en kontinent. Beskyddande av data är faktiskt en europeisk specialitet, ett reglerande ramverk och en rad forsknings och innovations investeringar som vi gjort i Europa för att kunna fortsätta vara bra när det kommer till mänskliga rättigheter. Vi har mycket goda kunskaper, innovationer, företag och forskare, både på den tekniska och också den sociologiska sidan. Vi en europeisk union på grund av att militärt styre inte var så bra, och när våra militärer alltid grälade mådde vi dåligt och dessutom fick många av oss sätta livet till. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna kodifierar ett starkt ramverk för integritet och självbestämmande på grund av att det är en nödvändighet för demokrati och ett fritt samhälle, och nu står vi inför testet huruvida vi är kapabla till att bygga ett samhälle där de värderingarna råder.

Europas problem är att vi ofta är trångsynta gentemot varandra. Ibland verkar det som om europeiska medlemsländer föredrar att gräla med varandra hellre än att finna ett gemensamt mål att sträva efter, såsom mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Efter att ha investerat galna summor i integritetsvänliga teknologier – varför skapar vi inte ett reglerande ramverk för en marknad där de kan blomstra. Detta är tydligt inte i vårt bästa ömsesidiga intresse.

Ibland känner jag att många äldre medborgare fortfarande håller fast vid romantisera kalla kriget. Detta är konstigt för att när jag växte upp på 90-talet, fick jag höra att kalla kriget inte alls var så bra.

Uppgiftsskyddsförordningen måste dock uppnå mer än att bara etablera ett status quo med 1995 års direktiv. Vi behöver en positiv vision för framtiden, och vi behöver skapa/forma villkoren för världen som vi vill ha den. Jag tror att vi kan göra upp med viljan att införa mänskliga rättigheter för europeiska medlemmar. Det finns också andra legislativa ramverk som vi måste gå igenom, saker som hur vi ska anpassa energilagar, folkstyrelagar, transportlagar etc. för en integritetsvänlig framtid.

KOMPASS:

Christian, länder tenderar att samla in stora summor av data. Information skapad genom teknologiska processer på internet, såsom sökningar och mobilanvändares personliga kontakter, är av speciellt intresse för företag.

Vad kan göras för att skydda EU medborgarna och EUs lagstiftning från den sortens illegal datautvinning.

Behöver vi skyddslagstiftningar?

CHRISTIAN ENGSTRÖM:

Självklart behöver vi dataskyddslagstiftningar. När jag ger ut personlig data till antingen ett företag eller en offentlig myndighet, har jag rätt att kräva att mina data bara används till det skäl den samlades in för och det jag har gett mitt samtycke till.  Att vissa företag tror att de kan tjäna mer pengar om de gör vad de vill med mina data är inte ett rimligt argument till att låta dem.

För att skydda EUs medborgare, har det blivit självklart att vi inte kan skicka känslig data, såsom personlig data, till servrar som är placerade i USA. I USA finns det nästan inga restriktioner när det kommer till vad företag är tillåtna att göra med vår data, och det finns bokstavligt talat inga restriktioner alls för vad NSA kan göra med data (huruvida lagligt eller inte). Vi måste börja med att göra två saker för att återbygga folklig tillit till internet: anta starka dataskyddslagstiftningar här i Europa, och vi måste bli säkra på att européers data stannar inom Europa till den mån det är möjligt.

KOMPASS:

Christian, vilka ämnen kommer vara viktigast att diskutera för Europaparlamentet i den kommande framtiden?

CHRISTIAN ENGSTRÖM:

NSA skandalen har redan lett till rop från Europaparlamentet för att det vitt på svart skall kunna ses exakt vad USA har hållit på med, och i vilken omfattning olika EU regeringar har varit medbrottslingar. Vi måste lyckas få dataskyddsregleringen antagen i en utformning stark nog att riktigt försvara integriteten av våra medborgare.

Vi behöver fortsätta kämpa för riktig nätneutralitet. Detta är väldigt brådskande, eftersom EU-kommisionären Kroes har lagt fram ett förslag som låtsas förespråka nätneutralitet, men egentligen är förslaget för det motsatta genom att rekommendera managed services. Om hennes förslag antas i dess skrivna form, skulle det i praktiken innebära att de stora telefonoperatörerna kan agera som portvakter för internet och kan pressa fram vilka priser de vill från framgångsrika företag.

När det kommer till upphovsrätt, är vårt långsiktiga mål en övergripande reform som legaliserar fildelning och som fastställer all ickekommersiell användning av delade filer som gratis, men det här kommer ta ett tag. Just nu, arbetar jag i utskottet för rättsliga frågor JURI med två dossierer gällande ”CRM direktivet” som siktar på att i alla fall få in lite grundläggande transparens och proper redovisning in i insamlingsorganisationerna, och en revision av systemet för upphovsrättstaxeringar. Upphovsrättstaxeringar borde upphävas så snart som möjligt, eftersom de inte har något moraliskt berättigande och är väldigt skadliga gentemot den interna digitala marknaden.

KOMPASS:

Christian, vad kan piratpartier bidra med till parlamentens agenda efter valen 2014?

CHRISTIAN ENGSTRÖM:

Vi har redan bidragit med mycket och kommer fortsätta att göra det, eftersom vi förstår den moderna teknologin bättre än de äldre partierna och inser att internet är viktig infrastruktur, och inte bara en leksak som man kan låta företag och regeringar göra vad de vill med.

Även om jag inte kan lova att vi kommer kunna skapa en majoritet i parlamentet som är för fildelning nästa mandatperiod, ser jag det som en distinkt möjlighet. Vi har redan lyckats få den gröna gruppen att formellt anta piratpartiets program gällande fildelning, och vänstergruppen tender också att rösta med oss i praktiken. Den stora socialdemokratiska gruppen har ännu inte kommit ombord, men tänker väldigt mycket på frågan. Jag hoppas att med pirater i parlamentet lyckas fösa med oss socialdemokraterna, det är möjligt att de nästa mandatperiod kommer vara för fildelning även offentligt. Om det sker kommer vi ha möjligheten att skapa en majoritet tillsammans med progressiva medlemmar av de konservativa och de liberala grupperna.

KOMPASS: Kommer du försöka bli återvald 2014?

CHRISTIAN ENGSTRÖM:

Ja. Att vara en medlem av Europaparlamentet för Piratpartiet är ett otroligt intressant och givande arbete. Och det blir till och med roligare då vi tydligt kan se att vi gör en skillnad, och att våra idéer sakta blir allt mer accepterade av politiker i andra partier.

KOMPASS: Amelia, Christian, tack för intervjun.

 

Här finner ni orginalartikeln

Kommentarer

Lägg till ny kommentar