Sökformulär

IT-upphandling på parlamentet och i kommissionen

De europeiska institutionerna har inte tänkt över sin IT-infrastruktur på nästan 20 år. I praktiken skickar vi hundratals miljoner euro till framför allt amerikanska företag varje år. Licensavtalen förlängs automatiskt eftersom man inte är bekväm med att formulera om kravspecifikationerna eller att själv se till att man förstår hur systemen integreras med varandra.

Jag uppmärksammades i januari 2014 på att tre stora mjukvarukontrakt, till ett värde av nästan €250 miljoner, löper ut i juni 2014. Eftersom kommissionen, framför allt generalsekretariatet, knappt lagt ned någon tid på att undersöka hur man skulle kunna köra kontrakten i en öppen upphandling, snarare än automagisk förlängning, skickade jag ett brev till kommissionens generalsekretarare Catherine Day. Man kan läsa brevet här.

General-sekreteraren Mrs Day svarade så småningom att de är medvetna om att de är inlåsta till framför allt ett företag, och att de därför håller på att implementera en strategi de kallar "track 1" (i en tre-stegs-strategi) som innebär att man försäkrare sig om "business continuity". Vi andra kallar naturligtvis det här för att kommissionen inte ändrar någonting alls. Ett annex till generalsekreterarens brev ökar oron att kommissionens generalsekretariat varken förstår eller bryr sig om att de effektivt blivit subventionsåtgärd för stora, oetiska amerikanska företag. Man kan läsa annexet "Future Office Automation Environment: Next Steps" på den här hemsidan.

Kommissionen vill för det första lägga över e-mail och kalendrar på "molnet". Detta är en del av deras revolutionerande "track 2"-process. I både track 1 och track 3 satsar man istället på att bevara tidigare låsningar. Man ser också öppen källkod som någonting som främst är politiskt. Det är olyckligt eftersom många europeiska aktörer är duktiga på just öppen källkod. Genom att överpolitisera frågan, och framför allt genom att överpolitisera den på ett sådant sätt att man helt väljer bort öppen källkod, lyckas man samtidigt få en mer inlåst, och mindre europeisk, mjukvarusituation.

General-sekreteraren menar att man haft en öppen upphandling genom att tillhandahålla långa listor på specifika produkter till ett värde av €189 miljoner i det så kallade SACHA II-kontraktet. Se en del av listan här. Jag menar typiskt, och kommer att verka för detta i kommissionens budgetrevision, att man istället bör göra upphandlingar via funktionella specifikationer, och utan att specificera den exakta produkt man vill ha. Man bör också överväga värdet i att ha många, små upphandlingar snarare än en enorm upphandling för att säkerställa sig om att det faktiskt blir konkurrens och bästa möjliga tjänsteleverans. Kommissionens kontorautomatiseringsstrategi syftar istället åt att konsolidera alla EU:s 60 institutioner till samma system innan man börjar förändra systemen - detta är otroligt otaktiskt, eftersom system blir exponentiellt svårare att ändra för varje steg man ökar dem i storlek.

Det är tråkigt att EU har en så dålig strategi för digitala tjänster och IT-grejer. I mjukvaruupphandlingar är det uppenbart att man på både lokal, nationell och EU-nivå prioriterar att subventionera amerikanska företag som gör produkter vi inte kan lita på med skattebetalarnas pengar, samtidigt som en väldigt stor mängd lokala, europeiska entreprenörer hålls utanför upphandlingarna genom offentlig sektors dåliga framförhållning. Det politiska stödet för en hållbar strategi för digitala tjänster i EU saknas också - det är vanligt att man på europeisk nivå samarbetar för att få fram standarder, applikationer och rörelseriktningar som sedan illegaliseras eller i alla fall mycket försvåras av bland annat upphovsrättspolitik och polisiära åtgärder (eller bara vanlig dumhet). Sedan lägger vi skattebetalarnas pengar på konkurrerande strategier och lyckas därför trippelt slösa allmänhetens medel på något som i slutändan inte ligger i vårt intresse. Beklämmande.

10 kommentarer

Deras svar lämnar förstås lite att önska men ska se om det går att åtgärda i budgetrevisionen för kommissionen. Har föreslagit ett till kapitel som handlar specifikt om hur de hanterar IT-frågor, men det behöver konsolideras hos EPP-gruppen (framför allt) och det står på min att-göra lista att hålla diskussioner med dem nästa Strasbourg-session. Kanske borde jag också kontakta kommissionen... Hm.

Frågan är hur man bäst löser problemen: i både kommissionen och parlamentet har vi problem med långa tjänstemannakontrakt, och att vi inte kan nyanställa snabbt eftersom IT-kunniga personer oftast inte klarar kunskapskraven för administrativ rätt (det vi kallars "EPSO-kriterier"). Att förändra anställningsreglerna mer generellt är förstås en väldigt lång och besvärlig process, med låga förutsättningar till framgång.

Ska revidera SACHA II-länken. Tack för uppmärksammandet!

Intreresting to read. I agree upon a lot and I remeber how "Kammarkolligiet" is working in set up framework agreement in Sweden.
Svenska är alltid välkommet.

Regards

Hello,

it is an interesting article, I hope there will be a follow up !

There is just a typo in the second link, missing ":".

Best,

Emidio

I would like to ask you about this article, where you are talking about proprietary office suite and are quoted to say: "Its support for Romanian and Czech is ghastly."

The article was referred by a Czech website specialized on free office suites and readers are confused by your claim, because they experience no problems with Czech support in MS Office. Or did you mean another proprietary software?

I'm all for adopting free office suites (I'm member of The Document Foundation), but reasoning must be fair and trustworthy.

Ah yes. The European Parliament and the EU institutions (I think) have special multilingualist solutions in place in their desktop suite.

So the problem is that every desktop defaults on some keyboard (in my case an English (UK) keyboard which is not equivalent to the English (UK) keyboard layout that you would get in any other English (UK) keyboard layout environment), and then you have to switch this per window.

Neither the Swedish AZERTY layout (which doesn't exist in Sweden or indeed anywhere outside of Europarl) /nor/ the Swedish QWERTY layout conforms with the actual Swedish QWERTY layout which would normally be used in Sweden.

Similarly, the Romanian keyboard layout in the Europarl is not the same as the Romanian keyboard layout in Romania, nor does it have t-comma or s-comma (as far as I've been able to detect).

On the European Parliament implementation of Czech keyboard layout (which as far as I understand is completely different from the Czech keyboard layout used anywhere else on any other system, Windows or otherwise) several of the diacritics normally used in Czech can't be accessed.

So this is not a problem of Microsoft Windows or the Office Suite, but the European Parliament usage of these products. The Commission saying that they are sticking with MS Office/Windows not to have problems with multilingualism is really irritating given that they clearly are unable to fix multilingualism problems including with these tools.

If only we could use standard xkb-maps :(

Summary: it's probably not Microsoft's fault at all that we have a problem in Europarl. It's a problem with Europarl and the Commission that we have a problem in Europarl implementing correctly the multilingualist support that is otherwise probably excellently available for MS products.

OK, that's much stranger than I expected... The confusion came from interpretation that the problem could be solved by adopting free office suites (which was suggested in the article and which is probably not the case).
Thank you so much for clarification and for your effort!

It should normally not be too difficult to change in the Microsoft setting either. I have no idea why they're not fixing it.

Lägg till ny kommentar