Sökformulär

Det har tagits upp inom ramen for vår hearing, men jag råder dig också att följa t ex MEP Prof Ioannis Tsoukalas arbete i frågan. Vi kommer att anordna ett boksläpp tillsammans nästa vecka, inom ramen för debatten om tillgängliggörande av forskning.

Jag vet också att man informationsteknologiskt gärna ser mer tvärvetenskaplig forskning och att det redan pågår aktivt arbete på kommissionen att anpassa sina funding calls för att just sådana projekt.