Sökformulär

"Science in Society" som funnits som ett eget område inom FP7 finns i förslaget till Horizon 2020 inte med, utan frågor om kommunikation, dialog, gender, ethics föreslås bli en "horisontell" aspekt av alla projekt. Det är väl och bra, men den "vertikala" aspekten som kan uppnås genom ett eget område och som kan finansiera väsentliga projekt som t ex utveckling av format för "public engagement", utvärdering och stöd till forskningen för att involvera allmänhet och intressegrupper, kan komma att saknas. Det är en fråga som bör tas upp när Horizon 2020 diskuteras i parlamentet.