Sökformulär

Men vad innebär "reform av upphovsrätten"? Jag misstänker starkt att kommission tolkar "reform av upphovsrätten" som att den ska göras mer strikt, medan vi tolkar samma fras som att den ska lukras upp.

Och även och kommission skulle vilja lukra upp upphovsrätten så står en mur av lobbyister i vägen. Lobbyisterna tar ju för varje direktiv chansen att kapa direktivet och deformera den totalt, enligt sin egen agenda.

En ny storm är på väg...