Sökformulär

Jag instämmer också! Dock med en liten invändning:

"En annan fördel med demokrati (i ett land där man genom beskattning distribuerar samhällsgods och gemensamma resurser) är att den tenderar att hjälpa ekonomiskt utjämning, vilket i sin tur leder till mer nyttoproduktion (marginalnyttan är högre när man ger fattiga resurser)."

Detta är beroende av vilket mått du använder för att mäta "nytta". Du utgår från att nyttan är den enskilda individens fiskala tillgångar. Dock kan nyttan definieras så att statens ekonomiska utveckling också är nyttomaximerande för individen, oavsett om denne får mer pengar eller inte. Med den argumentationen kan ekonomisk omfördelning bli nyttominimerande.