Search form

#exile6e "Approaching the Horizon 2020" S02E06

Nu får vi veta mer om Horizon 2020 och vilka utmaningar Amelia står inför med projektet.

Comments

Add new comment